güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi
güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi
güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi
güneydoğu ortak sağlık ve güvenlik birimi
Hakkımızda
hakkımızda
GÜNEYDOĞU OSGB Olarak 2006 yılından bu yana İş yeri Hekimliği ve İs Güvenliği Uzmanlığı hizmeti vermekteyiz. 2013 yılında Şanlıurfa da Çalışma Bakanlığından ilk yetki alan firma olarak Bünyemizde 4 tam Zamanlı İş Yeri Hekimimiz ,2 Yardımcı Sağlık Personelimiz ve 11 İş Güvenliği uzmanı bulunmaktadır. GÜNEYDOĞU OSGB 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ uyarınca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan aldığı 04/01/2013 tarih ve 351 sayılı OSGB yetki belgesi ile faaliyet göstermektedir.
 
Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Nedir?
 
Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimidir.
29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı bu yönetmelik,
a) İşyeri sağlık ve güvenlik biriminin oluşturulması veya işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alınması ile işyeri hekimi ve gereğinde diğer personelin görevlendirilmesi bakımından devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini,
b) İş güvenliği uzmanı mühendis veya teknik elemanın görevlendirilmesi bakımından, sanayiden sayılan işlerin yapıldığı ve devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırılan işyerlerini kapsar. 
İşverenler, devamlı olarak en az 50 işçi çalıştırdıkları işyerlerinde bu hizmeti vermek için, işyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla ve bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer personeli ve sanayiden sayılan işlerde bir veya birden fazla iş güvenliği uzmanını görevlendirmekle yükümlüdürler.
İşverenler, bu yükümlülüklerini, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını işyeri dışında kurulu ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alarak da yerine getirebilirler.
İşverenler, sağlık ve güvenlik hizmetlerini farklı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri'nden alamazlar.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alınması, işverenin yasal sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
 
İŞ YERİ HEKİMİ
 
İş Kanunu 81. Madde, iş kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. Maddesi, iş yeri sağlık güvenlik birimleri ile işyeri ortak sağlık ve güvenlik birimleri hakkında yönetmeliğin 5. Maddesine istinaden işyerlerinde çalıştırılacak işyeri hekimliği hizmeti ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI tarafından ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ yetki belgesini alan merkezimizden verilebilmektedir.
 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETİ
 
İşletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. Maddesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 5. Maddesine istinaden; işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. GÜNEYDOĞU ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ tarafından işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda A, B ve C grubu İş Güvenliği Uzmanı istihdamı gerçekleştirilmektedir.
 
GÜNEYDOĞU OSGB olarak verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları
Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre İş Güvenliği Uzmanları (A, B, C) istihdamı
Tehlike Sınıfı ve Çalışan Sayısına Göre, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Hizmet Verilmesi
Risk Analizlerinin Yapılması
Çalışanlara Oryantasyon, Çevre, İSG Bilinçlendirme ve Temel Sağlık Eğitimlerinin Verilmesi
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Oluşturulması
Özlük Dosyalarının Kontrol Edilmesi ve Eksik Evrakların Hazırlanması
Çalışanlara Yaptıkları İşe Uygun Sağlık Raporlarının Verilmesi
Çalışanların Yaptıkları İşle İlgili KKD’lerin Tespit Edilmesi, Kullanımının Denetlenmesi
Meslek Hastalığı, İş Kazası, Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması ve Bildirimlerin Yapılması
Makine ve Ekipman Sicil Dosyalarının Oluşturulması 
Basınçlı Kaplar ve Kaldırma araçlarının teknik periyodik kontrolünün yapılması
Elektrik Topraklama tesisatın uygunluk Raporlarının hazırlanması
Paratoner iletkenlik testi nin yapılması
Acil Durum Müdahale Planları Yapılması, Acil Durum Müdahale Ekipleri Oluşturulması 
Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimlerinin Verilmesi
Yapılan İşe Uygun Çevre, Trafik ve İş Güvenliği Uyarı Levhalarının Tespit Edilmesi
İşyeri Çevre Emniyetinin Sağlanması İçin Öneriler Yapılması
İşyerinde Termal Konfor ve Hijyen Koşullarının Sağlanması,
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükteki Mevzuata Uygun Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi İçin Öneriler Yapılması
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Dokümantasyonun Tutulması, Raporların Hazırlanması
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Kayıtların Arşivde Saklanması
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yeni Çıkacak Mevzuata Göre Danışmanlık hizmeti verilmesi
 
KADROMUZ
 
1- Mehmet YAŞAR- B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
2- Abdulvahap ANLI- İş Yeri Hekimi
 
3- Alaattin PARMAKSIZ- İş Yeri Hekimi
 
4- Bülent YAŞAR- İş Yeri Hekimi
 
5- Nazan KAYA- İş Yeri Hekimi
 
6- Özgül VURUPALMAZ - İş Yeri Hekimi
 
7- Serdar Rasgeldi- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
8- Mahmut KILIÇASLAN - C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
9- Yunus Yunusoğlu- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
10- Sezai Bülbül- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 
devamı

İlk Yardım Eğitimi
iş sağlığı ve güvenliği kanunu

SERTİFİKALI İLK YARDIM EĞİTİM HİZMETİMİZ

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş İlk Yardım Eğitim merkeziyiz.

Sağlık Bakanlığı 2004 yılının Mart ayında yayınlamış olduğu bir yönetmelik ile ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren özel ve resmi tüm işletmelerin, çalışanlarının belirli bir bölümünün 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi almasını zorunlu hale gelmiştir. Bu eğitimler her ilin il sağlık müdürlüğünden eğitim verme yetkisini almış kurumlar tarafından verilmektedir. Toplam 16 saat olan eğitim 2 gün sekizer saat olarak verilebilmektedir. Eğitimler en az 8 en fazla 20 katılımcının katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Eğitim sonunda eğitime katılan kişilerin adına sertifika ve kimlik kartları düzenlenmektedir. Müdürlüklerin belirlediği alt ve üst limitlerin dışında herhangi bir ücret söz konusu değildir.Eğitimler, eğitim alacak firmaların kendi eğitim salonlarında verilebildiği gibi, firmamızın eğitim merkezlerinde de verilebilmektedir.

devamı
Hizmetlerimiz
 • İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri
 • İşyeri hekimi hizmetleri
 • İşe giriş Raporu düzenlenmesi,
 • ATİ Raporu düzenlenmesi
 • Periyodik sağlık muayeneleri,
 • Tahlil ve tetkik hizmetleri,
 • Risk Analizi ve Değerlendirmesi
 • Patlamadan korunma Dokümanı,
 • Sağlık Güvenlik Planı Hazırlanması
 • İSG Eğitimleri
 • Acil durum eylem planlarının hazırlanması
Adres: Atatürk Bulvarı Teberler İş Merkezi Kat:2 No: 12 Şanlıurfa | Telefax:0532 452 81 71 | Gsm: 0414 312 11 68